In attention of students and teachers of SPATC



Vă informăm că Directoratul General – Afaceri Interne (DG HOME) din cadrul Comisiei Europene, condus de Domnul Stefano Manservisi, va lansa în data de 28 Ianuarie 2013 competiţia de lucrări de artă adresată şcolilor/universităţilor/liceelor de artă, grafică şi comunicare, cu titlul “Migranţi în Europa”.

Obiectivul Comisiei Europene privind lansarea concursului este de a permite participanţilor să prezinte impactul pozitiv pe care emigrarea îl are asupra societăţii europene. Participanţii sunt invitaţi să creeze lucrări care să se încadreze în următoarele trei categorii: – Poster (A3); – Fotografie (A3); – Video (maxim 3 minute). Termenul limită de depunere a lucrărilor este 21 Iunie 2013.

Termenii tehnici privind elaborarea lucrărilor le găsiţi pe pagina oficială a concursului www.migrantsineurope.eu la rubrica “regulament”. Într-o primă etapă, lucrările la nivelul fiecărei ţări participante (ţările membre UE şi Croaţia) vor fi selectate de un Juriu Naţional. În faza a doua, Juriul European va selecta 30 de finalişti care vor fi invitaţi la Bruxelles pentru ceremonia de premiere. Lucrările câştigătoare pentru fiecare categorie vor fi desemnate prin voturi online. Şcolile din care provin lucrările depuse declarate câştigătoare, vor primi un premiu de 10.000 Euro. Înregistrarea se va face prin intermediul site-ului dedicat al competiţiei ce va fi operaţional în scurt timp. Şcolile pot să înregistreze oricât de mulţi participanţi la concurs.

Vă invităm să susţineţi competiţia “Migranţi în Europa” şi să încurajaţi participarea tuturor celor interesaţi de această nouă iniţiativă europeană. Pentru informaţii suplimentare, regulament şi modalităţile de înscriere, accesaţi pagina web a concursului www.migrantsineurope.eu Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi conducerea SPATC.

We inform you that the General Directorate – Internal Affairs (DG HOME) of the European Commission, led by Mr. Stefano Manservisi, will launch on 28 January 2013 artwork competition addressed to schools/universities/colleges of art, design and communication, entitled “Migrants in Europe”.

The European Commission’s goal on launching the competition is to allow participants to present the positive impact that immigration has on European society.

The participants are invited to create works that fall into three categories:

- Poster (A3);

- Photo (A3);

- Video (within 3 minutes).

Deadline for submission of entries is 21 June 2013. The technical terms on the work developing can be found on the official website of the contest www.migrantsineurope.eu at heading “Regulation”.

In a first phase, the works at the participating countries level (EU countries and Croatia) will be selected by a National Jury. In the second phase, the European Jury will select 30 finalists who will be invited to Brussels for the awards ceremony. The winning works in each category will be designated by online votes.

The schools from which submitted the winning works will receive a prize of 10,000 euros.

Registration will be done through the website dedicated to the competition,that will be operational shortly. Schools may register as many participants in the contest.

We invite you to support the competition “Migrants in Europe” and to encourage the participation of all those interested in this new european initiative.

For more information, rules and how to apply, visit the contest web page www.migrantsineurope.eu

For more information, please contact SPATC leadership.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>